Bildförslag utan djurbild, för gravsten och gravstensplatta

Välj det motiv du känner bäst för och ange vilken text som skall stå i motivet.
Nr 301 Nr 303
 
Sedan gör vi ett förslag och skickar en bild över hur det kommer att se ut.
Nr 303 Nr 304